پنجشنبه 8 آبان 1399   |  
Menu
arab xnxx pornxnxx videos bokep lawnjinsi.com bokephitam porno porn videos bokepbejat porno legende XNXX gratis porno
تاریخ درج: دوشنبه 14 مهر 1399                     تعداد بازدید صفحه: 342
نتایج مزایده عمومی املاک و مستغلات ملل (نوبت دوم)

 

به نام خدا

به اطلاع مي رساند پيرو آگهي مزايده عمومي شماره 1399/176136 مورخ 1399/06/29 و طبق اطلاع رساني انجام شده در تاريخ 1399/07/12 پاكت هاي مربوط به مزايده, بازگشايي گرديد كه نتايج آن به شرح ذيل اعلام مي گردد:

  • برندگان مزايده مكلفند از اين تاريخ، ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي, با مراجعه به دفتر اداره املاك و ساختمان موسسه (و يا سرپرستي موسسه در محل وقوع ملك) و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) شرايط عمومي شركت در مزايده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمايند.
  • در صورتي كه برنده اول مزايده از اين تاريخ،  ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد، سپرده شركت در مزايده او به نفع موسسه ضبط مي گردد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وي نيز از تاريخ اعلام, ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.
  • ديگر شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به شعب و يا دفتر اداره مركزي موسسه و اعلام كتبي شماره حساب خود پس از طي مراحل اداري وجوه پرداختي خود را دريافت نمايند.

 

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

1

101

مهدی شهر

خانم بلقیس بایگان

2709947110

2/765/400/000

3/010/300/000

نقدي

نفراول

2

109

ارداق

آقای ابراهیم نصوح

5099135080

956/000/000

950/000/000

نقدی

نفر اول

3

105

ولیعصر تهران

شرکت تأمین آتیه کارکنان ملل

14009176160

378/000/000/000

400/000/000/000

نقدی

نفر اول

4

64

کارخانه بروجرد

مرتضی ع عبدالهی

1818708701

6/330/000/000

8/100/000/000

نقدی

نفر اول

 

print
دی ان ان