چهارشنبه 2 بهمن 1398   |  
Menu

راهنمای همراه بانک ملل

Melal Mobile Banking Guide
فهرست مطالب  
     1- مراحل نصب و راه اندازی اولیه  
     2- ورود به سامانه   
     3- صفحه ورود (ثبت)  
     4- انواع روش ورود به سامانه  
     5- ورود به همراه بانک  
     6- رنگ صفحه اصلی  
     7- اولین ورود  
     8- نمایش اسلایدر حساب و کارت  
     9- انتقال وجه  
     10- موجودی   
     11- صورت حساب  
     12- پرداخت اقساط  
     13- پرداخت قبوض  
     14- خرید شارژ  
     15- فهرست اصلی  
     15-1- حسابها و کارتهای من  
     15-2- فهرست منتخب  
     15-3- سوابق تراکنش  
     15-4- گزارشات  
     15-5- تغییر رمز عبور  
     15-6- ثبت پیوند  
     15-7- مسدود کردن موقت کارت  
     15-8- اطلاعات شبا  
     15-9- ارسال نظرات  
     15-10-گزارشات مغایرت  
     15-11-غیرفعال سازی برنامه  
     15-12-خروج  
     16-پرداخت آینده  
     17- لیست واژگان کلیدی‏  
     18- نشانک ها:
 

 

12-پرداخت اقساط:

از این فهرست برای پرداخت اقساط حساب تسهیلات، استفاده می‌شود. در این فهرست از سه طریق: حساب خود، حساب دیگران و متداول می‌توان اقدام نمود.

12.1- حساب خود:

در این فهرست، مشتری می‌تواند اقساط مربوط به حساب خودش را پرداخت کند. اسلایدر اولیه مربوط به انتخاب حساب مبدا و اسلایدر دوم برای انتخاب حساب تسهیلات می‌باشد. همچنین مانده قابل برداشت برای حساب مبدا نمایش داده می‌شود.

 

با انتخاب گزینه "ادامه" مبلغ اقساط، تعداد اقساط پرداخت شده/ ‌نشده، تاریخ قسط بعدی، مبلغ جریمه، مبلغ باقیمانده(از هر قسط) و مبلغ باقیمانده تسهیلات در صفحه تاییدیه در قالب جدول نمایش داده می‌شود. ورودی مبلغ، به طور خودکار با مبلغ اقساط حساب تسهیلات انتخابی پُر می‌شود و مشتری می‌تواند مبلغ را به صورت دستی نیز وارد کند.


با انتخاب گزینه تایید، پرداخت قسط انجام شده و به صفحه پایانی هدایت می‌شویم. در این صفحه امکان افزودن شماره حساب تسهیلات به لیست منتخب و همچنین اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد. اطلاعات ورودی:

ورودی

توضیحات

شماره حساب

از اسلایدر اولیه، شماره حساب مبدا را انتخاب کنید

شماره حساب تسهیلات

از اسلایدر دوم، شماره حساب تسهیلات را انتخاب کنید

مبلغ

مبلغ را در ورودی مربوطه وارد کنید

مبلغ اقساط

مبلغ اقساط حساب انتخاب شده

تعداد اقساط پرداخت شده/‌نشده

تعداد اقساط پرداخت شده/ نشده حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده

مبلغ باقی مانده از هر قسط حساب انتخاب شده

تاریخ قسط بعدی

تاریخ قسط بعدی حساب انتخاب شده

مبلغ جریمه

مبلغ جریمه حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده تسهیلات

مبلغ بدهی تسهیلات حساب انتخاب شده

 
 

12.2-حساب دیگران:

در این صفحه مشتری می تواند حساب تسهیلات خود یا شماره حساب تسهیلات دیگری را برای پرداخت اقساط تسهیلات وارد نماید. در این قسمت، مشتری باید جساب مبدا را از اسلایدر اول انتخاب کرده و در کادر مربوطه، شماره حساب تسهیلات را وارد نماید. همچنین مانده قابل برداشت برای حساب مبدا نمایش داده می‌شود.

با انتخاب گزینه "ادامه" مبلغ اقساط، تعداد اقساط پرداخت شده/ ‌نشده، تاریخ قسط بعدی، مبلغ جریمه، مبلغ باقیمانده(از هر قسط) و مبلغ باقیمانده تسهیلات در صفحه تاییدیه در قالب جدول نمایش داده می‌شود. ورودی مبلغ، به طور خودکار با مبلغ اقساط حساب تسهیلات انتخابی پُر می‌شود و مشتری می‌تواند مبلغ را به صورت دستی نیز وارد کند.

با انتخاب گزینه تایید، پرداخت قسط انجام شده و به صفحه پایانی هدایت می‌شویم. در این صفحه امکان افزودن شماره حساب تسهیلات به لیست منتخب و همچنین اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد.

ورودی

توضیحات

شماره حساب

از اسلایدر اولیه، شماره حساب مبدا را انتخاب کنید

شماره حساب تسهیلات

در کادر مربوطه، شماره حساب تسهیلات را وارد کنید

مبلغ

مبلغ را در ورودی مربوطه وارد کنید

مبلغ اقساط

مبلغ اقساط حساب انتخاب شده

تعداد اقساط پرداخت شده/‌نشده

تعداد اقساط پرداخت شده/ نشده حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده

مبلغ باقی مانده از هر قسط حساب انتخاب شده

تاریخ قسط بعدی

تاریخ قسط بعدی حساب انتخاب شده

مبلغ جریمه

مبلغ جریمه حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده تسهیلات

مبلغ بدهی تسهیلات حساب انتخاب شده

 

12.3- متداول:

در این قسمت می توان به حساب‌های تسهیلات منتخب خود و دیگران بدون وارد کردن شماره حساب تسهیلات و با انتخاب آن از اسلایدر دوم، اقدام به پرداخت تسهیلات نمود. اسلایدر اول مربوط به انتخاب شماره حساب مبدا بوده و به طور خودکار مانده قابل برداشت هر حسابی که انتخاب می‌شود، تمایش داده می‌شود.

با انتخاب گزینه "ادامه" مبلغ اقساط، تعداد اقساط پرداخت شده/ ‌نشده، تاریخ قسط بعدی، مبلغ جریمه، مبلغ باقیمانده(از هر قسط) و مبلغ باقیمانده تسهیلات در صفحه تاییدیه در قالب جدول نمایش داده می‌شود. ورودی مبلغ، به طور خودکار با مبلغ اقساط حساب تسهیلات انتخابی پُر می‌شود و مشتری می‌تواند مبلغ را به صورت دستی نیز وارد کند. 

با انتخاب گزینه تایید، پرداخت قسط انجام شده و به صفحه پایانی هدایت می‌شویم. در این صفحه امکان افزودن شماره حساب تسهیلات به لیست منتخب و همچنین اشتراک گذاری رسید تراکنش وجود دارد.

اطلاعات ورودی:

ورودی

توضیحات

شماره حساب

از اسلایدر اولیه، شماره حساب مبدا را انتخاب کنید

شماره حساب تسهیلات

از اسلایدر دوم، شماره حساب تسهیلات را انتخاب کنید

مبلغ

مبلغ را در ورودی مربوطه وارد کنید

مبلغ اقساط

مبلغ اقساط حساب انتخاب شده

تعداد اقساط پرداخت شده/‌نشده

تعداد اقساط پرداخت شده/ نشده حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده

مبلغ باقی مانده از هر قسط حساب انتخاب شده

تاریخ قسط بعدی

تاریخ قسط بعدی حساب انتخاب شده

مبلغ جریمه

مبلغ جریمه حساب انتخاب شده

مبلغ باقی مانده تسهیلات

مبلغ بدهی تسهیلات حساب انتخاب شده

 

 


11- صورت حساب | صفحه 13 از 31 | 13- پرداخت قبوض
دی ان ان